جست و جو در پرتال

تاریخ : دوشنبه 26 اسفند 1398
کد 95

تشدید بازرسی از واحد های صنفی نانوایی در جهت کنترل کرونا ویروس

تشدید بازرسی از واحد های صنفی نانوایی در جهت کنترل کرونا ویروس
به گزارش دکتر محمد ارزنلو معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی، در راستای اجرای بسیج ملی مبارزه با کرونا برنامه تشدید بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی جهت پیشگیری  و کنترل بیماری کرونا ویروس و لزوم اجرای دستورالعمل "هرآنچه باید برای پیشگیری از شیوع کرونا ویروس در نانوایی ها رعایت شود" در نانوایی ها، اکیپی متشکل از نیروی انتظامی و کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی، در سطح شهر نسبت به بازدید های بهداشتی اقدام  و به تعداد 5 واحد صنفی نانوایی به علت عدم اجرای موارد دستورالعمل مذکور( عدم استفاده از ماسک، دستکش، روپوش و کلاه سفید، گندزدایی روزانه تجهیزات و سطوح، شستشوی مکرر و صحیح دست ها با آب و صابون، به کارگیری یک فرد مجزا برای اخذ پول و رعایت بهداشت فردی ) با تنظیم صورتجلسه دستور پلمپ صادرگردید.