جست و جو در پرتال

تاریخ : شنبه 24 اسفند 1398
کد 93

با یک اشتباه ساده جان خود، خانواده و همشهریان را به خط نیاندازیم

با یک اشتباه ساده جان خود، خانواده و همشهریان را به خط نیاندازیم
برای حفظ سلامتی خود، خانواده و همشهریان در برابر کرونا و کاهش بار کاری نیروهای خط مقدم بهداشت و پیشگیری که سخت در حال مبارزه اند و پا به پای جان بر کفان پزشکی و پرستاری در تلاشند، توصیه های بهداشتی را جدی بگیریم، در خانه بمانیم و با یک اشتباه ساده دیگران را به خطر نیاندازیم.