جست و جو در پرتال

تاریخ : شنبه 24 اسفند 1398
کد 92

راه اندازی کمپ اطلاع رسانی و غربالکری بیماری کرونا در مبادی وردی شهر

راه اندازی کمپ اطلاع رسانی و غربالکری بیماری کرونا در مبادی وردی شهر
به گزارش دکتر محمد ارزنلو معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی در راستای اجرای بسیج ملی مبارزه با کرونا، کمپ اطلاع رسانی و غربالگری بیماری کرونا به صورت 24 ساعته در مبادی ورودی شهرستان خوی(سه راهی ایواوغلی و پلیس راه خوی – ارومیه) مستقر گردید. ایشان هدف از استقرار این کمپ  را اطلاع رسانی، آموزش و شناسایی موارد مشکوک مسافران ورودی به شهر خوی اعلام نمودند.