جست و جو در پرتال

تاریخ : سه شنبه 20 اسفند 1398
کد 88

اطلاع رسانی عمومی پیام های بهداشتی توسط نیروهای بهداشت در سطح شهر همزمان با اجرای بسیج ملی مبارزه با کرونا

اطلاع رسانی عمومی پیام های بهداشتی توسط نیروهای بهداشت در سطح شهر همزمان با اجرای بسیج ملی مبارزه با کرونا
به گزارش دکتر محمد ارزنلو معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی، همزمان با شروع بسیج ملی مبارزه با کرونا پیام های بهداشتی توسط نیرو های بهداشتی و خودرو سیار این معاونت در سطح شهر قرائت گردید و پیام های بهداشتی در جهت پیشگیری و مبارزه با این بیماری به اطلاع کلیه همشهریان محترم رسانده شد.