جست و جو در پرتال

تاریخ : سه شنبه 20 اسفند 1398
کد 87

گندزدایی و سم پاشی معابر پر تردد شهر با مشارکت معاونت بهداشت خوی و قرار گاه دانشجویی مقبله با کرونا

گندزدایی و سم پاشی معابر پر تردد شهر با مشارکت معاونت بهداشت خوی و قرار گاه دانشجویی مقبله با کرونا
به گزارش دکتر محمد ارزنلو معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی در راستای اجرای بسیج ملی مبارزه با کرونا تیم داخلات بهسازی محیط معاونت بهداشت با مشارکت قرار گاه دانشجویی دانشگاه آزاد خوی در مورخه 18/12/ 98 معابر و خیابان های پرتردد شهر، ایستگاه های تاکسی، خودروها سواری شخصی و عابر بانک های سطح شهر را در جهت پیشگیری و مبارزه با کرونا ویروس گندزدایی و سم پاشی نمودند.