جست و جو در پرتال

تاریخ : سه شنبه 13 اسفند 1398
کد 86

برگزاری جلسه هماهنگی مسئولین و کارشناسان معاونت بهداشت با حضور معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

جلسه هماهنگی مسئولین و کارشناسان معاونت بهداشت با حضور معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برگزار گردید
به گزارش دکتر محمد ارزنلو معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی جلسه هماهنگی مسئولین و کارشناسان معاونت بهداشت خوی در ساعت 19  مورخه 12 اسفند 1398 در محل معاونت بهداشت تشکیل گردید. در این جلسه که در حضور دکتر انتظار مهدی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و کارشناسان آن حوزه معاونت برگزار گردید اقدامات و فعالیت های انجام یافته و نیز درس آموخته های اولیه حادثه زلزله منطقه قطور بررسی و ارزیابی گردید. دکتر انتظار مهدی نیز از موفقیت های به دست آمده در حوزه معاونت بهداشت خوی در سال های پس از مستقل شدن تجلیل و برلزوم ادامه همکاری های دو حوزه معاونت بهداشت خوی و ارومیه تاکید نمودند. لازم به ذکر است دکتر انتظار مهدی قبل از حضور در جلسه از پایگاه مراقبت مرزی رازی بازدید کرده بودند.