جست و جو در پرتال

تاریخ : يکشنبه 11 اسفند 1398
کد 85

گزارش اقدامات انجام یافته ستاد معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی و تیم های عملیاتی و بهداشتی اعزامی به منطقه زلزله زده

گزارش اقدامات انجام یافته ستاد معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی و تیم های عملیاتی و بهداشتی اعزامی به منطقه زلزله زده
به گزارش دکتر محمد ارزنلو معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی در پی زمین لزره 9/5 ریشتری ساعت 9:22 روز یکشنبه مورخه 4 اسفند 1398 منطقه قطور شهرستان خوی، ستاد بحران معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی با بسیج تمام نیرو و تجهیزات برای خدمت رسانی در محل  وقوع حادثه کار خدمت رسانی را شروع کردند.

گزارش اقدامات انجام يافته معاونت بهداشت خوي در مورد زلزله بخش قطور.pdf