جست و جو در پرتال

تاریخ : يکشنبه 11 اسفند 1398
کد 83

برگزاری پنجمین جلسه عملیاتی و فرماندهی حادثه زلزله بخش قطور وکمیته مراقبت کورونا ویروس

پنجمین جلسه عملیاتی و فرماندهی حادثه زلزله بخش قطور وکمیته مراقبت کورونا ویروس در معاونت بهداشت برگزار شد.
به گزارش دکتر محمد ارزنلو معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی جلسه هماهنگی مسئولین و کارشناسان حوزه معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی ساعت19 شب مورخه 10 اسفند 1398 در محل معاونت بهداشت برگزار شد. در این جلسه که روسای گروه ها، مسئولین واحد ها و کارشناسان ستادی حضور داشتند روسای گروه ها و واحد ها هر کدام عملکرد تیم های عملیاتی و بهداشتی اعزامی به منطقه برای روز کاری10 اسفند را ارائه نمودند. در این جلسه جمع بندی کلی از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به روستا های آسیب دیده به عمل آمد و مجدد برای روستا های نیازمند مداخله برنامه ریزی صورت گرفت. بر اساس گزارش تیم های عملیاتی مراقبت ها و اقدامات زیر برای جمعیت آسیب دیده در محل روستا ها انجام شد:
-کنترل آب آشامیدنی و نمونه برداری میکروبی و شیمیایی از آب های آشامیدی و تانکر های آب، نظارت بر عملکرد موکب  مستقر در روستای قطور با هدف تهیه و توزیع غذای گرم به زلزله زدگان، بررسی ایمنی چادر های اسکان ، کنترل54 محموله مواد غذایی اهدایی در ایستگاه دره خان
- مراقبت مادران باردار وانجام هماهنگی های لازم در جهت اسکان مادران پرخطر وEDC نزدیک در محل تعیین شده در شهر
- غربالگری روانشناختی جمعیت آسیب دیده و مراقبت بیماران اعصاب و روان توسط کارشناسان سلامت روان
- مراقبت بیماران دیابت و فشارخون و تحویل داروهای مصرفی، بررسی و غربالگری بیماری های سندرمیک، نمونه برداری از موارد لازم،  انجام واکسیناسیون برای گروه های هدف
درادامه این جلسه کمیته پیشگیری و مبارزه در برابر بیماری کورونا ویروس برگزار گردید و آخرین وضعیت بیماری در شهرستان بررسی گردید و تاکید گردید در راستای کنترل این بیماری در شهرستان دو کمپین"کورونا را شکست می دهیم" و "کورونا در کمین است، در خانه بمانیم" با برپایی چادر ها و ایستگا ه های اطلاع رسانی در مبادی ورودی شهر و در ادامه در میادین پر تردد شهر اجرایی گردد.