جست و جو در پرتال

تاریخ : شنبه 10 اسفند 1398
کد 79

برپایی ایستگاه کنترل عرضه و توزیع مواد غذایی در مناطق زلزله زده توسط تیم اعزامی معاونت بهداشت

ایستگاه کنترل عرضه و توزیع مواد غذایی در مناطق زلزله زده توسط تیم اعزامی معاونت بهداشت برپا گردید
به گزارش دکتر محمد ارزنلو معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی، بنا به تصمیمات اتخاذ شده در ستاد بحران معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی اکیپ نظارت بر موادغذایی و بهداشتی در محل پاسگاه دره خان مستقر گردید. بر این اساس این اکیپ که متشکل از کارشناسان گروه سلامت کار به همراه تجهیزات مربوطه می باشد و به طور تمام وقت کنترل بهداشتی کلیه مواد غذایی و بهداشتی اعزامی به منطقه را بر عهده خواهد داشت.