جست و جو در پرتال

تاریخ : شنبه 10 اسفند 1398
کد 78

برگزاری چهارمین جلسه عملیاتی و فرماندهی حادثه زلزله بخش قطور وکارگروه مراقبت کورونا ویروس

چهارمین جلسه عملیاتی و فرماندهی حادثه زلزله بخش قطور وستاد مبارزه با کورونا ویروس معاونت بهداشت برگزار شد.
به گزارش دکتر محمد ارزنلو معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی جلسه هماهنگی مسئولین و کارشناسان حوزه معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی ساعت 19 شب مورخه 8 اسفند 1398 در محل معاونت بهداشت برگزار شد. در این جلسه که روسای گروه ها، مسئولین واحد ها و کارشناسان ستادی حضور داشتند روسای گروه ها و واحد ها هر کدام عملکرد تیم های عملیاتی و بهداشتی اعزامی به منطقه برای روز کاری 8 اسفند را ارائه نمودند. در این جلسه رهنمود های لازم در جهت خدمت رسانی مطلوب  از طرف مسئولین تبیین گردید. بر اساس گزارش تیم های عملیاتی مراقبت ها و اقدامات زیر برای جمعیت آسیب دیده در محل روستا ها انجام شد:
-بررسی شبکه توزیع آب، تامین پرکلرین، برآورد تانکر سیار، بررسی 35 محموله موادغذایی در ایستگاه دره خان
- مراقبت مادران باردار وانجام هماهنگی های لازم در جهت اسکان مادران پرخطر وEDC نزدیک در محل تعیین شده در شهر، هماهنگی لازم جهت ویزیت مادران باردار، انجام سونوگرافی و بستری مادران باردار اعزامی از منطقه آسیب دیده
- غربالگری روانشناختی جمعیت آسیب دیده و مراقبت بیماران اعصاب و روان توسط کارشناسان سلامت روان و بررسی مصرف دارو ها
-  اعلام نیاز پزشک برای مراقبت بیماران دیابت و فشارخون و تحویل داروهای مصرفی
- انجام واکسیناسیون برای گروه های هدف
درادامه این جلسه ستاد مبارزه با کورونا معاونت بهداشت برگزار گردید و آخرین بخشنامه ها و آیین نامه های ارسالی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جهت عملیاتی شدن و وضعیت فعلی شهرستان و چالش های پیش رو در جهت کنترل بیماری کورونا ویروس مورد بررسی قرار گرفت.