جست و جو در پرتال

تاریخ : پنجشنبه 8 اسفند 1398
کد 74

حضور دکتر محمد ارزنلو در جلسه ستاد هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان در خصوص زلزله بخش قطور

دکتر محمد ارزنلو در جلسه ستاد هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان در خصوص زلزله بخش قطور حضور یافتند.
دکتر محمد ارزنلو معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی در جلسه ستاد هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان در خصوص زلزله قطور که با حضور معاون عمرانی استاندار و اعضای مدیریت بحران شهرستان در مورخه 7 اسفند 98(روز چهارم زلزله) در بخش قطور تشکیل یافته بود حضور یافتند.  به گزارش ایشان در این جلسه کلیه اقدامات انجام شده ارزیابی گردید و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. همچنین در این جلسه بر تشدید کنترل موادغذایی ورودی به منطقه زلزله زده توسط معاونت بهداشت تاکید گردید.