جست و جو در پرتال

تاریخ : چهارشنبه 7 اسفند 1398
کد 72

حضور دکتر محمد ارزنلو معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی درمناطق زلزله زده قطور در مورخه 6 اسفند98(سومین روز زلزله)

حضور دکتر محمد ارزنلو معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی درمناطق زلزله زده قطور در مورخه 6 اسفند98(سومین روز زلزله)در معیت ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی خوی
دکتر محمد ارزنلو از صبح روز 6 اسفند 1398(سومین روز زلزله) در معیت ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی در روستاهای زلزله بخش قطور حضور یافتند و ضمن تقدیراز زحمات همکاران حوزه معاونت بهداشت در منطقه از نزدیک از وضعیت امدادرسانی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی تیم های عملیاتی و بهداشتی اعزامی به منطقه بازدید نمودند. ایشان در این بازدید وضعیت بهداشت محیط، عمده وضعیت آب آشامیدنی مناطق آسیب دیده را نیز مورد بازبینی قرار دادند و از سالم بودن آب آشامیدنی و مواد غذایی توزیع شده در میان آسیب دیدگان اطمینان حاصل نمودند .