جست و جو در پرتال

تاریخ : چهارشنبه 7 اسفند 1398
کد 71

برگزاری جلسه هماهنگی مسئولین و کارشناسان معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی در خصوص امدادرسانی مناطق زلزله زده قطور 6 اسفند 98

برگزاری جلسه هماهنگی مسئولین و کارشناسان معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی در خصوص امدادرسانی مناطق زلزله زده قطور 6 اسفند 98
به گزارش دکتر محمد ارزنلو معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی، جلسه هماهنگی مسئولین و کارشناسان حوزه معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی در خصوص امدادرسانی مطلوب به مناطق زلزله زده بخش قطور ساعت 20 شب مورخه 6 اسفند98 در محل معاونت بهداشت برگزار گردید. در این جلسه رئیس گروه ها و مسئولین واحد ها هر کدام گزارش عملکرد نیرو ها ی اعزامی و حاضر در منطقه آسیب دیده و پیشنهادات لازم در جهت ارائه خدمت هر چه بهتر را بیان نمودند. عمده گزارش همکاران از وضعیت بررسی های به عمل آمده در خصوص غربالگری بیماری های سندرمیک، مراقبت کودکان بیمار بر اساس چارت مانا، وضعیت مراقبت مادران باردار، وضعیت آب آشامیدنی و گزارش نمونه برداری میکروبی و شیمیایی از آب مصرفی مردم آسیب دیده بود.