جست و جو در پرتال

تاریخ : سه شنبه 6 اسفند 1398
کد 69

اعزام تیم های عملیاتی و فنی بهداشتی به مناطق زلزله زده بخش قطور

اعزام تیم های عملیاتی و فنی بهداشتی به مناطق زلزله زده بخش قطور
به گزارش دکتر محمد ارزنلو معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی اولین تیم های عملیاتی و فنی بهداشتی درمورخه 6 اسفند 1398 در قالب هفت تیم بعد از برگزاری جلسه توجیهی هر گروه و واحد تخصصی به مناطق زلزله زده بخش قطور اعزام شدند. ایشان افزودند این تیم ها به صورت مراجعه خانه به خانه کلیه مراقبت های بهداشتی و تخصصی را به جمعیت آسیب دیده ارائه خواهند نمود.