جست و جو در پرتال

تاریخ : پنجشنبه 1 خرداد 1399
کد 126

بازدید از روند اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند در مدارس شهرستان خوی همزمان با بازگشایی مجدد مدارس

بازدید از روند اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند در مدارس شهرستان خوی همزمان با بازگشایی مجدد مدارس
به گزارش دکتر محمد ارزنلو معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی،  همزمان با بازگشایی مدارس از مورخه 27 اردیبهشت1399 تیم اعزامی معاونت بهداشت متشکل از کارشناس مسئول واحد سلامت جوانان، نوجونان و مدارس و کارشناس بهداشت محیط گروه سلامت محیط و کار با حضور در 7 مدرسه شهرستان خوی روند اجرای فاصله گذاری اجتماعی هوشمند و اجرای پروتکل بهداشتی را بررسی نمودند و راهنمایی ها و توصیه های لازم در جهت حفظ سلامت دانش آموزان و مربیان مدرسه را ارائه نمودند.