جست و جو در پرتال

تاریخ : سه شنبه 9 ارديبهشت 1399
کد 109

برگزاری جلسه هماهنگی اجرای هفته سلامت سال 1399 در معاونت بهداشت خوی

برگزاری جلسه هماهنگی اجرای هفته سلامت سال 1399 در معاونت بهداشت خوی
به گزارش دکتر محمد ارزنلو معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی، در مورخه یک اردیبهشت1399 همزمان با شروع هفته سلامت با شعار"حمایت همگانی از مدافعان سلامت"، جلسه هماهنگی و تصمیم گیری در خصوص اجرای این هفته با حضور روسای گروه ها و مسئولین واحد های ستادی در محل معاونت بهداشت تشکیل گردید. روز نخست این هفته به نام "بهورزان و خانواده بهداشت کشور در مقابله با کرونا" نامگذاری شده است.  به دلیل نقش بی بدیل بهورزان محترم در خط مقدم صیانت از سلامت افراد جامعه مقرر گردید در این هفته با مراجعه حضوری مسئولین، روسای گروه ها و واحدهای ستادی معاونت بهداشت به یکی از خانه های بهداشت هر مرکز ازنزدیک از زحمات این عزیزان قدردانی گردد.