جست و جو در پرتال

تاریخ : سه شنبه 9 ارديبهشت 1399
کد 108

اجرای تشدید بازرسی های بهداشت محیط وحرفه ای همزمان با اجرای گام دوم فاصله گذاری هوشمند

اجرای تشدید بازرسی های بهداشت محیط وحرفه ای همزمان با اجرای گام دوم فاصله گذاری هوشمند
به گزارش دکتر محمد ارزنلو معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی، همزمان با اجرای گام دوم طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای گروه سلامت محیط و کار نسبت به تشدید بازرسی های مشترک با بازرسین اتاق اصناف اقدام نمودند. در این بازدیدها کد رهگیری و اجرای پروتکل بهداشتی صنوف در الویت بازرسی قرار گرفتند و موارد متخلف ضمن معرفی به مراجع قضایی پلمپ شدند و توصیه گردید جهت دریافت کد رهگیری از طریق سامانهgov. ir  salamat . اقدام نمایند.  شایان ذکر است براساس دستورالعمل اجرایی فاز دوم طرح فاصله گذاری اجتماعی کلیه صنوف می بایست در سامانه gov. ir  salamat . ثبت نام نموده و ضمن ارائه تعهد الکترونیکی مبنی بر رعایت کلیه قوانین بهداشتی کد رهگیری را دریافت نمایند و کلیه صنوف ملزم به نصب کد رهگیری دریافتی از سامانه در محل کسب خود می باشند.