جست و جو در پرتال

آرشیو اخبار ویروس کرونا (Kovid-19)

بنر های نصب شده با موضوع مراقبت در برابر کرونا ویروس در تمام نقاط شهرستان خوی

بنر های نصب شده با موضوع مراقبت در برابر کرونا ویروس در تمام نقاط شهرستان خوی

(51)

بنر های نصب شده با موضوع مراقبت در برابر کرونا ویروس در تمام نقاط شهرستان خوی

شنبه 27 ارديبهشت 1399
معابر عمومی ، میادین و خیابان های سطح شهر در جهت کنترل کرونا ویروس گندزدایی می شوند.

معابر عمومی ، میادین و خیابان های سطح شهر در جهت کنترل کرونا ویروس گندزدایی می شوند.

(57)

معابر عمومی ، میادین و خیابان های سطح شهر در جهت کنترل کرونا ویروس گندزدایی می شوند.

دوشنبه 26 اسفند 1398
تشدید بازرسی از واحد های صنفی نانوایی در جهت کنترل کرونا ویروس

تشدید بازرسی از واحد های صنفی نانوایی در جهت کنترل کرونا ویروس

(40)

تشدید بازرسی از واحد های صنفی نانوایی در جهت کنترل کرونا ویروس

دوشنبه 26 اسفند 1398
اجرا و کنترل موازین بهداشتی در مراکز صنعتی و صنفی در جهت کنترل بیماری کرونا ویروس توسط گروه سلامت کار معاونت بهداشت

اجرا و کنترل موازین بهداشتی در مراکز صنعتی و صنفی در جهت کنترل بیماری کرونا ویروس توسط گروه سلامت کار معاونت بهداشت

(37)

اجرا و کنترل موازین بهداشتی در مراکز صنعتی و صنفی در جهت کنترل بیماری کرونا ویروس توسط گروه سلامت کار معاونت بهداشت

دوشنبه 26 اسفند 1398
با یک اشتباه ساده جان خود، خانواده و همشهریان را به خط نیاندازیم

با یک اشتباه ساده جان خود، خانواده و همشهریان را به خط نیاندازیم

(28)

با یک اشتباه ساده جان خود، خانواده و همشهریان را به خط نیاندازیم

شنبه 24 اسفند 1398
راه اندازی کمپ اطلاع رسانی و غربالکری بیماری کرونا در مبادی وردی شهر

راه اندازی کمپ اطلاع رسانی و غربالکری بیماری کرونا در مبادی وردی شهر

(38)

راه اندازی کمپ اطلاع رسانی و غربالکری بیماری کرونا در مبادی وردی شهر

شنبه 24 اسفند 1398
اعزام تیم های مراقبت محیطی معاونت بهداشت جهت پیگیری و مراقبت بیماران با نتیجه مثبت ترخیص شده از بیمارستان

اعزام تیم های مراقبت محیطی معاونت بهداشت جهت پیگیری و مراقبت بیماران با نتیجه مثبت ترخیص شده از بیمارستان

(61)

اعزام تیم های مراقبت محیطی معاونت بهداشت جهت پیگیری و مراقبت بیماران با نتیجه مثبت ترخیص شده از بیمارستان

پنجشنبه 22 اسفند 1398
روش قطعی مقابله با کرونا را بدانیم و به آن عمل کنیم

روش قطعی مقابله با کرونا را بدانیم و به آن عمل کنیم

(32)

فقط با 14 روز ماندن در منزل زنجیره انتقال ویروس را قطع کنیم و کرونا را شکست بدهیم

چهارشنبه 21 اسفند 1398
اطلاع رسانی عمومی پیام های بهداشتی توسط نیروهای بهداشت در سطح شهر همزمان با اجرای بسیج ملی مبارزه با کرونا

اطلاع رسانی عمومی پیام های بهداشتی توسط نیروهای بهداشت در سطح شهر همزمان با اجرای بسیج ملی مبارزه با کرونا

(61)

اطلاع رسانی عمومی پیام های بهداشتی توسط نیروهای بهداشت در سطح شهر همزمان با اجرای بسیج ملی مبارزه با کرونا

سه شنبه 20 اسفند 1398
گندزدایی و سم پاشی معابر پر تردد شهر با مشارکت معاونت بهداشت خوی و قرار گاه دانشجویی مقبله با کرونا

گندزدایی و سم پاشی معابر پر تردد شهر با مشارکت معاونت بهداشت خوی و قرار گاه دانشجویی مقبله با کرونا

(61)

گندزدایی و سم پاشی معابر پر تردد شهر با مشارکت معاونت بهداشت خوی و قرار گاه دانشجویی مقبله با کرونا

سه شنبه 20 اسفند 1398