جست و جو در پرتال

آرشیو اخبار بخش زلزله زده بخش قطور

ارسال کمک های خیر خواهانه دندان پزشکان معاونت بهداشت خوی و انجمن دندانپزشکان شاخه آذز بایجان غربی به مردم زلزله زده قطور

ارسال کمک های خیر خواهانه دندان پزشکان معاونت بهداشت خوی و انجمن دندانپزشکان شاخه آذز بایجان غربی به مردم زلزله زده قطور

(50)

ارسال کمک های خیر خواهانه دندان پزشکان معاونت بهداشت خوی و انجمن دندانپزشکان شاخه آذز بایجان غربی به مردم زلزله زده قطور

شنبه 24 اسفند 1398
برگزاری جلسه هماهنگی مسئولین و کارشناسان معاونت بهداشت با حضور معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

برگزاری جلسه هماهنگی مسئولین و کارشناسان معاونت بهداشت با حضور معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

(113)

جلسه هماهنگی مسئولین و کارشناسان معاونت بهداشت با حضور معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برگزار گردید

سه شنبه 13 اسفند 1398
گزارش اقدامات انجام یافته ستاد معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی و تیم های عملیاتی و بهداشتی اعزامی به منطقه زلزله زده

گزارش اقدامات انجام یافته ستاد معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی و تیم های عملیاتی و بهداشتی اعزامی به منطقه زلزله زده

(69)

گزارش اقدامات انجام یافته ستاد معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی و تیم های عملیاتی و بهداشتی اعزامی به منطقه زلزله زده

يکشنبه 11 اسفند 1398
برگزاری پنجمین جلسه عملیاتی  و فرماندهی حادثه زلزله بخش قطور  وکمیته مراقبت کورونا ویروس

برگزاری پنجمین جلسه عملیاتی و فرماندهی حادثه زلزله بخش قطور وکمیته مراقبت کورونا ویروس

(77)

پنجمین جلسه عملیاتی و فرماندهی حادثه زلزله بخش قطور وکمیته مراقبت کورونا ویروس در معاونت بهداشت برگزار شد.

يکشنبه 11 اسفند 1398
برپایی ایستگاه کنترل عرضه و توزیع مواد غذایی در مناطق زلزله زده توسط تیم اعزامی معاونت بهداشت

برپایی ایستگاه کنترل عرضه و توزیع مواد غذایی در مناطق زلزله زده توسط تیم اعزامی معاونت بهداشت

(54)

ایستگاه کنترل عرضه و توزیع مواد غذایی در مناطق زلزله زده توسط تیم اعزامی معاونت بهداشت برپا گردید

شنبه 10 اسفند 1398
برگزاری چهارمین جلسه عملیاتی  و فرماندهی حادثه زلزله بخش قطور  وکارگروه مراقبت کورونا ویروس

برگزاری چهارمین جلسه عملیاتی و فرماندهی حادثه زلزله بخش قطور وکارگروه مراقبت کورونا ویروس

(65)

چهارمین جلسه عملیاتی و فرماندهی حادثه زلزله بخش قطور وستاد مبارزه با کورونا ویروس معاونت بهداشت برگزار شد.

شنبه 10 اسفند 1398
حضور دکتر محمد ارزنلو در جلسه ستاد هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان در خصوص زلزله بخش قطور

حضور دکتر محمد ارزنلو در جلسه ستاد هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان در خصوص زلزله بخش قطور

(40)

دکتر محمد ارزنلو در جلسه ستاد هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان در خصوص زلزله بخش قطور حضور یافتند.

پنجشنبه 8 اسفند 1398
حضور دکتر محمد ارزنلو معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی درمناطق زلزله زده قطور در مورخه 6 اسفند98(سومین روز زلزله)

حضور دکتر محمد ارزنلو معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی درمناطق زلزله زده قطور در مورخه 6 اسفند98(سومین روز زلزله)

(56)

حضور دکتر محمد ارزنلو معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی درمناطق زلزله زده قطور در مورخه 6 اسفند98(سومین روز زلزله)در معیت ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی خوی

چهارشنبه 7 اسفند 1398
برگزاری جلسه هماهنگی مسئولین و کارشناسان معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی در خصوص امدادرسانی مناطق زلزله زده قطور 6 اسفند 98

برگزاری جلسه هماهنگی مسئولین و کارشناسان معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی در خصوص امدادرسانی مناطق زلزله زده قطور 6 اسفند 98

(35)

برگزاری جلسه هماهنگی مسئولین و کارشناسان معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی در خصوص امدادرسانی مناطق زلزله زده قطور 6 اسفند 98

چهارشنبه 7 اسفند 1398
اعزام تیم های عملیاتی و فنی بهداشتی به مناطق زلزله زده بخش قطور

اعزام تیم های عملیاتی و فنی بهداشتی به مناطق زلزله زده بخش قطور

(49)

اعزام تیم های عملیاتی و فنی بهداشتی به مناطق زلزله زده بخش قطور

سه شنبه 6 اسفند 1398